Levande historia

 

Levande historia

 

Levande historia (eller historisk återskapande/re-enactment) grundar sig i en fascination för svunna tider. I korthet återskapar vi en historisk miljö genom att klä oss i tidsriktiga kläder och använda andra tidsriktiga föremål, som vi i så stor utsträckning som möjligt tillverkar själva som kopior av arkeologiska fynd. Det arkeologiska materialet har mycket att erbjuda men kan inte ge en komplett bild av vikingatiden. Skriftliga källor, bildframställningar och närliggande samtida kulturer har viktiga pusselbitar att bidra.

 

Genom experiment och andra praktiska försök (jämför experimentell arkeologi) kan vi fördjupa vår kunskap om vikingatiden och framför allt de praktiska omständigheterna som spelade stor roll i vardagen. Genom levande historia lär man sig inte så mycket om kungar, politik och maktkamper som om just vardagen för ”vanliga” människor. Genom att leva så som vikingarna gjorde får vi en djupare förståelse för hur de klädde sig, hur de lagade sin mat, hur de reste, hur de bodde, hur de använde de verktyg vi finner i gravar och i gamla städer m.m.

 

Halsingarna har 3 huvudsakliga verksamhetsområden: hantverk, förmedling och härkamp. Genom hantverk tillverkar vi de föremål som vi behöver till förmedling och experiment. Hantverket i sig är kul, spännande och utvecklande samtidigt som det ger oss en viktig inblick i vikingarnas vardag. Dessutom är vi aktivt med och ivaratar gamla hantverkstraditioner som i vissa fall få i dagens samhälle fortfarande behärskar. Härkamp är den kampsport vi tränar med vikingatida vapen. Detta beskrivs närmare under egen rubrik (Härkamp).