Valkyrien

 

2008 enades vi om ett nytt härmärke, Valkyrian, som en symbol för nytt och förbättrat samarbete.