Hantverk

 

Hantverk

 

Ett stort intresse hos många Halsingar är olika former av hantverk. Det beror dels på att det är otroligt spännande och utmanande att lära sig nya tekniker och att tillverka saker, men det handlar även om att mycket av den utrustning som hör en viking till inte är möjlig att köpa idag.

 

Den process vi vanligtvis följer för att tillverka ett nytt föremål omfattar mer än man kanske först tänker sig. Vanligtvis börjar det med efterforskningar i den litteratur som finns om vikingatida artefakter, dräktskick etc. Med utgångspunkt i fyndmaterialet försöker man så att med rätt material och rätt metoder återskapa det föremål man önskar. Att finna rätt material och rätt metod kan i sig kräva en hel del arbete. I många fall kan en liten detalj bli ett omfattande projekt, speciellt om man är intresserad i ämnet och vill få det helt korrekt.

 

Idag har vi tillsamman i föreningen en stor mängd historiskt autentiska föremål som vi själva tillverkat eller beställt från experter. Som ny medlem är givetvis inte kraven så höga, dessutom får man hjälp av erfarna medlemmar i den mån man önskar.

 

De flesta medlemmar bedriver hantverk på egen hand hemma. Stöter man på problem finns det en enorm kunskapsbank inom föreningen baserad på många års studier och experimentell arkeologi. Utöver detta brukar vi samlas till hantverksträffar och anordna kurser för att lära oss nya saker.