Härkamp

 

Härkamp

 

Härkamp kallas det system som vi använder oss av när vi med vikingatida vapen strider tillsammans. Tanken bakom härkamp är att med få och enkla regler skapa ramarna för en sorts kampsport som vi kan använda för att återskapa stora härslag. Reglerna omfattar hur och var man ska träffa sin motståndare med sitt vapen för att denna ska förlora kampen och ”dö”. En noggrannare beskrivning av hur vi tränar finns under Träning.

 

Med detta system slåss vi tillsammans en mot en men även flera hundra på samma gång. Ju större grupper vi slåss i desto viktigare blir det med taktik. Eftersom vi inte slåss för att döda varandra på riktigt är inte den individuella kampen autentisk, men hur vi förbereder oss inför slag, hur vi organiserar oss och samarbetar samt vilken taktik vi använder när vi möter vår motståndare kan ses som återskapande av vikingatida slag.

 

Ett viktigt koncept i härkamp är taktisk medvetenhet. Detta är något som har utvecklats inom Spjutkusten och är grunden i vårt samarbete. Taktisk medvetenhet handlar om att den enskilde krigaren ska vara medveten om sin roll i striden och kunna agera riktigt utifrån en given situation. Man ska ha en god kunskap om olika taktiska manövrar, vad deras för- och nackdelar är och hur dessa kan utnyttjas.