Spjutkusten

Foto : Iduna Pertoft, Moesgård 2012

Spjutkusten

 

Alliansen Spjutkusten har en lång och krokig historia. Ursprungligen var det ett sett att försäkra att Halsingarna och deras vänförening Elvegrimarne i Göteborg inte skulle behöva strida mot varandra vid större slag. Genom att ha en allians tillsammans var vi förvisade om att hamna på samma sida och kunna strida tillsammans. Till en början kallades detta samarbete för Västkustalliansen. Med denna allians som utgångspunkt skapades 2001 Spjutkusten.

 

Andra föreningar som tränade och delade läger tillsammans med Halsingarna och Elvegrimarne visade intresse för att gå med i Spjutkusten. Allteftersom växte Spjutkusten för att som mest omfatta åtta grupper: Halsingarna, Elvegrimarne, Ranerna, Västgöta Hird, Ulv och Ramn samt de norska grupperna Draupnir/Ullinsaker och Ossv. 2003 presenterade Robert Dahlström Spjutkustens härmärke Krigaren. Det användes för första gången i strid i Bork och förde därefter Spjutkusten till många segrar.

 

Att organisera en så stor och geografiskt spridd allians visade sig med tiden ohållbart. De norska grupperna bildade en egen allians 2007 och Spjutkusten startade upp på nytt sommaren 2008 och bestod då av fyra föreningar: Halsingarna, Elvegrimarne (Göteborg), Ranerna (Hamburgsund) och Västgöta Hird (Falköping). Tillsammans enades vi om ett nytt härmärke, Valkyrian, som en symbol för nytt och förbättrat samarbete. Som senaste medlem anslöt Fenris 2009.

 

Idag har Spjutkusten ett väl fungerande samarbete med väletablerade träningshelger och ett råd med representanter från alla fem föreningarna. Vi har även olika arbetsgrupper för evenemangsplanering och träning. Vi har ett nära samarbete för att koordinera hur vi tränar och vad vi tränar så att vi fungerar väl tillsammans när vi ställer upp inför strid tillsammans som Spjutkusten.